Vliv změny klimatu na americké poškození majetku Hurricane


Original: http://eaps4.mit.edu/faculty/Emanuel/

Kumulované poškození majetku od roku 2000 do roku na ose x pro hurikánů zmenšil z GFDL CM2.0 modelu, pro konstantní klima (modrá) a oteplování klimatu v rámci IPCC scénář A1B (červená). Pevné křivky ukazují konkrétní realizace jednoho 1000-členný soubor, zatímco Chybové úsečky ukazují, jedna standardní odchylka nahoru a dolů ze souboru mysli. Od Emanuel (2012).