vi/vim soveti


Original: http://www.viemu.com/vi_vim_tips.html

Edycja z vi / vim jest dość szeroki temat. Ta sekcja zawiera kilka ciekawych informacji o vi / vim użytkowników, jak również dla tych, nauki korzystania z vi / vim. Zawiera także VI / vim pokrewne, takie jak, jak i dlaczego zaczął używać vim (w 2005!).

Niektóre artykuły zostały pierwotnie opublikowane w blogu, a linki poniżej punktu do oryginalnego blogu. Oprócz rzeczywistej treści artykułu, można tam znaleźć kilka uwag, które są istotne tylko do momentu, w którym zostały napisane, mam nadzieję, że znajdą Państwo artykuły przydatne jednak ….

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej treści związane z innymi sprawami, takimi jak rozwój kompilator i maszynę wirtualną, rozszerzając Visual Studio przy użyciu systemu szablonów Cheetah do struktury strony internetowej, itp. .. odwiedzić główną sekcję NGEDIT artykułów.

Artykuły
Dlaczego, och, dlaczego, te nutheads używać vi? [Maj 2007]

Graficzny ściągawki i poradnik [Marzec 2006]

Jak rozpocząć naukę vi / vim [wrzesień 2005]

Dlaczego warto rozpocząć korzystanie z vi / vim / ViEmu? [Czerwiec 2005] (Albo, dlaczego zacząłem używać go samodzielnie)