Na obnovu křesťanské filozofie Aeterni Patris


Original: http://maritain.nd.edu/jmc/etext/aeterni.htm

Encyklika papeže Lva XIII vyhlášen dne 04.8.1879. Pro patriarchů, primáti, arcibiskupové a biskupové katolické světa v milosti a společenství s Apoštolským stolcem.

Jednorozený Syn Věčného Otce, který přišel na zem přinést spásu a světlo božské moudrosti mužům, poskytl velké a nádherné požehnání na světě, když o vystoupat opět do nebe, přikázal apoštolům jít a učte všecky národy, [1] a opustil církev, která mu byla založena jako společný a nejvyšší učitel národů. Pro muže, kterého měl pravdu osvobodit měly být uchovány podle pravdy, ani by plody nebeských doktríny, kterou spása pro muže již dlouho zůstal nebyl Pán Kristus ustanovil neselhávající učitelský úřad trénovat mysl k víře. A církev postavena na sliby své vlastní božské Autor, jehož láska k bližnímu je napodobován, tak věrně následoval ven jeho přikázání, že jeho trvalým cílem a hlavním přáním bylo toto: učit náboženství a tvrdí, navždy proti chybám. Za tímto účelem jistě mají sklon k neustálé pracovní nasazení jednotlivých biskupů a za tímto účelem také zveřejněné zákony a vyhláškami rad, a zejména neustálé bdělosti z papežů římských, kterému, jako nástupce blahoslaveného Petra v prvenství apoštolů patří právo a kancelář výuky a potvrzení své bratry ve víře. Protože pak, v závislosti na varování apoštola, v myslích věřících Kristova jsou apt být klamán a neporušenost víry k poškození u mužů filozofií a marným zklamáním, [2] nejvyššími Pastýři církve mají vždy myslel, že to jejich povinnost postupovat, všemi prostředky jsou v jejich moci, skutečně věda tzv., a zároveň poskytovat speciální péči, která všechny studie, by měly být s katolickou vírou, zejména filozofie, na které právo výklad druhé vědy ve velké části závisí. Opravdu, ctihodní bratří, na toto téma mimo jiné, jsme se krátce nabádal vás v naší první encyklika, ale nyní, a to jak z důvodu závažnosti tématu a stavu času, jsme opět nuceni mluvit o způsob nástupu do studia filosofie, která se nejvíce vhodně reagovat na dokonalosti víry, a zároveň být v souladu s důstojností lidské vědy.

2.. Kdož obrací svou pozornost k hořké sváry těchto dnech a hledá důvod pro problémy, které otravovat veřejný i soukromý život musí dojít k závěru, že plodné příčinou zla, které nyní sužuje, stejně jako ty, které hrozí, nás spočívá v toto: falešné závěry týkající se božské a lidské věci, které vznikly ve školách filozofie, nyní se vplížil do všech objednávek státu a byly přijaty vzájemnou dohodou mas. Pro, protože to je v povaze člověka následovat průvodce rozumu v jeho činnosti, pokud se jeho intelekt hříchy vůbec mu brzy bude následující, a tak se stává, že falešné názory, jejichž sídlo je v pochopení, vliv lidské činnosti a zvrhlík je. Vzhledem k tomu, na druhé straně, je-li muži, musí být zdravé mysli a vzít si jejich stanovisko k opravdové a pevné zásady, bude mít za následek obrovské množství výhod pro veřejné a soukromé dobro. Nemáme skutečně zařadit takovou sílu a autoritu k filozofii, aby se úcta je stejný s úlohou a boje vykořenit všechny chyby, pro, když křesťanské náboženství byl nejprve představoval, že přišel na zem, aby obnovit jeho pravěké důstojnosti o obdivuhodnou světle víry, rozptýlené “nikoliv přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v projevu ducha a moci” [3], tak i v současné době hledáme především věcí mocného pomocí všemohoucího Boha na přivést zpět do pravého porozumění mysli člověka a rozptýlit temnotu chyby. [4] Ale přírodní pomáhá který milost Boží moudrosti, silně a sladce likvidaci všechno, dodala lidské rasy nejsou ani být opovrhoval ani zanedbané, mezi nimiž je zřejmě právo na užívání filozofie. Vždyť ne nadarmo Bůh nastavit světlo rozumu v lidské mysli, a tak daleko je super-přidaná světlo víry z hašení nebo zmírnění sílu inteligence, že dokončí to spíše, a tím, že přidá své pevnosti omítky je schopen větší věci.

3.. Proto Boží prozřetelnost sama vyžaduje, aby v zpětným voláním lidi na cestách víry a spasení, měly by být využity lidské vědy i – schválený a moudrý praxi, která svědčí historie byl pozorován nejslavnějších církevních otců. Oni opravdu byli zvyklý ani snižovat, ani podceňovat roli, kterou měl důvod hrát, jak je shrnul velké Augustina, když připisuje této vědy “, o kterou nejvíce zdravé víry zrozený … se živí, bránil , a dělal silný “. [5]

4. V první řadě, filozofie, je-li správně využila by moudrý, určitým způsobem vede k vyrovnávání a opevnit cestu k pravé víře, a připravit duše svých žáků pro fit příjem zjevení, a proto jej je dobře nazývá starověkými spisovateli někdy odrazový můstek ke křesťanské víře, [6] někdy předehra a pomoc křesťanství, [7] někdy evangelium učitel. [8] a, Amen, amen, Bůh veškerého dobra, ve všem, co se týká k božským věcem, nejen projevuje světle víry ty pravdy, které lidská inteligence by nedosahují sama o sobě, ale i další, ne zcela nedosažitelné z důvodu, že pomocí božské autority mohou být oznámeny všem za jednou a bez příměsí chyby. Proto je možné, že některé pravdy, které byly buď božsky navrhované pro víru, nebo byl vázán nejbližších řetězy do nauky víry, byla objevena pohanskými mudrci s ničím, ale jejich přirozeného rozumu, aby jim průvodce, byla prokázána a dokázal tím, že se argumenty. Neboť jak říká apoštol, neviditelné věci jeho, od stvoření světa, je jasně vidět, přičemž se rozumí, o věcech, které jsou vyrobeny: Jeho věčnou moc a božství, také [9] a pohané, kteří nemají Zákon show, nicméně dílo Zákona napsané na srdcích svých. [10] Ale je nejvhodnější, aby se tyto pravdy, které byly objeveny v pohanských mudrců, ani na použití a účely zjevené nauky, aby ukazují, že i lidská moudrost a moc svědectví našim protivníkům slouží k podpoře křesťanskou víru – metoda, která není v poslední době dovozu, ale zavedené použití, a často byl přijat svatých Otců církve. Co je víc, ti ctihodní muži svědky a strážci náboženských tradic, uznat určitou formu a postavu na tuto akci Židům, kdo, když chystal odletět z Egypta, bylo přikázáno, aby se s nimi zlato a stříbrné nádoby a drahé róby Egyptských, že změna využití věci by mohl být věnován službě pravého Boha, která byla dříve listiny o sprostých a pověrčivé obřady. Gregory Neo-Caesare [11] chválí Origen výslovně, protože s pozoruhodnou obratností, jako jeden sebere zbraně od nepřítele, on se obrátil k obraně křesťanské moudrosti a ke zničení mnoha argumentů pověry čerpané ze spisů pohanům. A oba Gregory Nazianzen [12] a Gregory Nyssy [13] chvály a chválím obdobný režim debatě v Basileji velký, zatímco Jerome [14], zvláště oceňuje jej v quadratus, žák apoštolů, v Aristides, Justin, Irenej, a velmi mnoho dalších. Augustin říká: “Ještě jsme neviděli Cyprian, že nejmírnější lékařů a nejblaženější mučedníků, jít ven z Egypta s nákladem zlata a stříbra a ornáty a Lactantius také a Victorinus, Optatus a Hilary A nemluvě? bydlení, kolik Řekové dělali totéž? “[15] Ale pokud přirozený důvod, proč první zasel tuto bohatou oblast nauky, než byl vykreslen plodné mocí Krista, musí jistě být plodnější po milosti Spasitel obnovena a přidány do původních fakult lidské mysli. A kdo nevidí, že prostý a snadno se otevírá cesta k víře takovým způsobem filozofického studia?

5. Ale výhoda je odvozen z takové školy filozofie není omezena v těchto mezích. Bláznovství z těch mužů, kteří “od těchto dobrých věcí, které jsou vidět nemohli pochopit ho, to znamená, že ani ošetřující prací by uznaly, který byl dělník,” [16] je vážně pokáral ve slovech Božské moudrosti. V první řadě, pak je to skvělé a vznešené plody získané z lidského rozumu, že to dokazuje, že Bůh je, za velikého krásy a stvoření může Stvořitel z nich být viděn tak, aby byly známy tím [. 17] Opět se ukazuje Boha vyniknout ve výšce všechny dokonalosti, a to zejména v nekonečné moudrosti, před kterým nic skrývá, a absolutní spravedlnosti, na kterých není zvrácená náklonnost by mohlo třást, a že Bůh, a proto je nejen pravda, ale pravda sama o sobě, což může klamat, ani ani být klamán. Odkud jasně vyplývá, že lidský rozum najde plnou víru a autoritu Jednotná v Božím slově. Podobným způsobem důvod prohlašuje, že doktrína evangelia má dokonce od prvopočátku bylo zjeveno, že některé skvělé znamení, že zavedené Důkazy, jak to bylo, pravdy neotřesitelná, a že všechno, proto, kdo nastavit víru v evangeliu nevěří ukvapeně, jako by po chytře vymyslel bajky, [18], ale o velice rozumnou souhlasu podrobily své inteligenci a úsudek orgánu, který je božské. A neméně důležité je to, že důvod, proč většina jasně stanovuje, že Církev ustanovil Kristus (jak je stanoveno v vatikánského koncilu), z důvodu jeho nádherné šíření, její nádherné svatosti a jeho nevyčerpatelné plodnosti ve všech místech stejně jako jeho katolické jednoty a neochvějnou stabilitu, je samo o sobě skvělé a trvalé motiv víry a nezvratný svědectví vlastního božského poslání. [19]

6. Jeho pevné základy, které byly takto stanoveny, je věčné a rozmanité služby dále zapotřebí filozofie, aby posvátné teologie může přijmout a převzít povahu, formy a génia skutečné vědy. V tomto, nejvznešenější studií, to je největší nutnosti vázat se spolu, jak to bylo, v jednom těle mnoho a různé díly z nebeských učení, že každý z nich je připadajících na vlastní správné místo a je odvozena od svoje vlastní principy, může být celá spojí v úplné sjednocení, v pořádku, v pořádku, že všechny a každá část může být posíleno jeho vlastní a neporazitelný ostatních argumentů. Ani to není přesnější a úplnější znalost věcí, které jsou považovány za, a poněkud přehlednější porozumění, pokud to jde, z velmi tajemství víry, které Augustin a další otcové chválil a snažil se dostat, a které Vatikán Rada sama [20] prohlášeny za nejplodnější, se přechází mlčením nebo ponížena. Ti budou jistě plně a snadněji dosáhnout, že znalosti a porozumění, které na integritu života a láska k víře spojit mysl zaoblené a dokončil filozofických studií, jak stejný vatikánský koncil učí, že jejich znalost posvátných dogmat by měl být vyžadován dobře z analogie z věcí, které jsou přirozeně známé jako ze spojení těchto tajemstvích jednoho s druhým a s konečným cílem člověka. [21]

7. Konečně, povinnost nábožensky obranu pravdy Bohem dodáno, a bránit těm, kteří se odváží proti nim, je záležitostí filozofických pronásledování. Proto, to je sláva filozofie oceníme jako záštita víry a silnou obranu náboženství. Jak Klement Alexandrijský svědčí, učení Spasitele je opravdu perfektní sám o sobě a wanteth nic, protože je to moc a Boží moudrost. A o pomoc řecké filosofie učiniti ne pravdu silnější, ale jelikož oslabuje naopak argumenty sofistů a odpuzuje zahalené útoky proti pravdě, bylo vhodně nazvaný živý plot a plot vinné révy [22. ] Neboť jak nepřátelé katolické jméno, když chystal zaútočit náboženství, jsou ve zvyku půjčovat své zbraně z argumentů filozofů, takže obránci posvátné vědy čerpat mnoho argumentů z obchodu filosofie, které mohou sloužit prosazovat odhalil dogmata. Ani vítězství křesťanské víry malá ve využívání lidský rozum odrazit silně a rychle útoky svých nepřátel, které nepřátelských zbraní, které lidský rozum sám dodat. Tento druh náboženský spor svatého Jeronýma, psaní na Magnuse, všimne si, že byla přijata Apoštola národů sám, Pavel, vůdce armády křesťanské a neporazitelný řečník, bojovat za příčinu Krista, obratně změní i šance zápisy do argument pro víru. protože se naučil od skutečného Davida vyrvat meč z rukou nepřítele a uříznout hlavu vychloubačný Goliath s jeho vlastní zbraní [23] Kromě toho církev sama nejen žádá, ale i příkazy, křesťanští učitelé, aby hledali pomoc od filozofie. Neboť páté Lateránské Rady poté, co se rozhodl, že “každá tvrzení v rozporu se pravdě zjevené víry je úplně falešný, z důvodu, že v rozporu, nicméně mírně, je pravda,” [24] radí učitelům filozofie věnovat velkou pozornost expozici mylných argumentů, neboť, jak Augustin svědčí, “jestli důvodem je obrátil proti autoritě Písma svatého, bez ohledu na to, jak zdánlivé se může zdát, že chybuje v podobě pravdy, neboť pravda, to nemůže být.” [ 25]

8.. Aby však, že filosofie může být vázán rovná se shromažďováním těchto vzácných plodů, které jsme uvedli, sluší ji nadevše nikdy odvrátit od této cesty, která se otcové zvoleném z úctyhodné starověku, a které se vatikánský koncil vážně a autoritativně schválen. Jak je zřejmé, že velmi mnoho pravdy nadpřirozeného řádu, které jsou daleko mimo dosah nejbystřejší rozum musí být přijat, lidský rozum, vědom si své vlastní slabosti, neodváží dotknout sobě příliš velké pravomoci, ani vyvrátit tyto pravdy, ani měřit vlastním standardem, ani interpretovat dle libosti, ale přijímat spíše s plným a pokorný víry a úcta je nejvyšší čest, aby se mohl čekat na nebeských učení, jako je služebnici a pomocníka, a Boží dobrotě dosáhnout s nimi jakýmkoli způsobem. Ale v případě těchto nauk, jak lidská inteligence může vnímat, je stejně jen, že filozofie by měla využít své vlastní metody, principy a argumenty – ne, opravdu, a to takovým způsobem, aby se zdát nerozvážně odstoupit od božské orgánu. Ale, protože je prokázáno, že tyto věci, které se stanou známy zjevení mají sílu určité pravdy, a že ty věci, které válka proti víře válce proti stejně zdravý rozum, bude katolická filozof ví, že porušuje najednou vírou a zákony Důvodem, zda bude akceptovat jakýkoliv závěr, který chápe, má být na rozdíl od zjevené nauky.

9.. Víme, že existují lidé, kteří ve svém přeceňovat lidských schopností, tvrdí, že jakmile člověk Intelekt se stává předmětem božské autority spadne ze své rodné důstojnosti a brání jhem tohoto druhu otroctví, je hodně retardovaný brání v pokroku směrem k nejvyšší pravdy a dokonalosti. Taková myšlenka je velmi nepravdivé a klamné, a jeho jediným tendence přimět hloupé a nevděčné men svévolně vypovědět nejvznešenější pravdy a odmítají Boží dar víry, z nichž fontány všech dobrých věcí vytékat na občanské společnosti. V lidské mysli, protože se omezují v určitých mezích, a ti, dostatečně úzká, je vystaven mnoha chyb a je neznalý mnoha věcí, zatímco křesťanské víry, reposing na Boží autoritě, je nevyčerpatelný paní pravdy, kterého kdož následuje bude mu ani zamotaly do osidel ani omylem hodil sem a tam na vlnách kolísavé názor. Ti tedy, kteří ke studiu filozofie spojit poslušnost ke křesťanské víře, jsou filozofování v nejlepším možným způsobem, pro nádheru božských pravd, přijatých do mysli, napomáhá porozumění, a to nejen snižuje v nijak od jeho důstojnost, ale přidává velmi k jeho šlechty, učenlivý a stability. Pro jistě, že je hodný a nejužitečnější používání rozumu, kdy lidé dávají svou mysl vyvracet ty věci, které jsou odporné víře a ukazuje věci, které odpovídají víře. V prvním případě se řežou půdu pod nohama chyby a vystavit krutost argumentů, na nichž spočívá, chyba, zatímco v druhém případě dělají samy pány závažných důvodů řádného demonstraci pravdy a uspokojivé instrukce každý rozumný člověk. Ten, kdo popírá, že by taková studie a praxe mají tendenci přidat ke zdrojům a rozšířit schopnosti mysli nutně a nesmyslně si myslí, že mysl nic nezíská od rozlišovat mezi pravdivé a nepravdivé. Spravedlivě, proto se vatikánský koncil připomínat v těchto slovech velké výhody, které víra svěřuje důvodu: Víra osvobozuje a šetří důvod omylem, a dotuje ji potrubí znalostí [26] Moudrý člověk by proto neobviňuje víru. a dívat se na to, jak protichůdný k důvodu a přírodních pravd, ale raději nabídnout srdečné poděkování Bohu, a upřímně radují, že v hustotě nevědomosti av příliv chyby, svaté víry, stejně jako přátelské hvězdy svítí dolů na jeho cestě, a poukazuje na něj reálná brány pravdy mimo veškeré nebezpečí putování.

10.. Pokud ctihodní bratří, otevřete dějiny filosofie, najdete vše, co jste právě řekl, dokazují zkušenosti. Filozofové starého která postrádala dar víry, přesto byl vážený tak moudrý, dostal se do mnoha otřesných chyb. Víte, jak často se u některých pravd učili falešné a nesourodé věci, co nejasné a sporné názory drželi o povaze božství, první původ věcí, vláda na světě, božské poznání budoucnosti, příčina a princip zla, konečným cílem člověka, věčné blaženosti, o ctnost a neřest, a další záležitosti, pravdivé a jisté znalosti, z nichž je nejvíce třeba, aby lidská rasa, zatímco na druhé straně se brzy Fathers a lékařů církve, kteří dobře rozumí, že v souladu s božským plánem, restaurátor lidské vědy je Kristus, který je moc a Boží moudrost, [27] a v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání, [ 28] vzal a zkoumal knihy antických filozofů a srovnání jejich učení s učením zjevení, a opatrně prosévání je, že ochraňoval, co je pravda a moudrý v nich a změnit nebo odmítnout vše ostatní. Neboť jak vševidoucí bůh proti krutosti tyranů vzbudil mocnou mučedníky k obraně církve, muži ztraceného jejich velkých životů, v podobným způsobem jako k falešným filozofů a kacíři On oponoval muže velkou moudrostí, bránit, a to i díky podpoře lidského rozumu, poklad zjevených pravd. Tak, od prvních věků církve, katolické nauky došlo k množství většiny hořké protivníků, kteří, vysmívat se křesťanská dogmata a instituce, tvrdila, že tam bylo mnoho bohů, že materiální svět nikdy neměla začátek ani příčinu, a že průběh událostí byl jeden slepý a fatální nutnost, není regulována vůlí Boží prozřetelnosti.

11.. Ale učenci, kterého nazýváme obhájce rychle setkali s těchto učitelů pošetilé nauky a pod vedením víry, našel argumenty v lidské moudrosti, také dokázat, že jeden Bůh, který stojí přední v každém druhu dokonalosti, musí být uctíván , že všechny věci byly vytvořeny z ničeho Jeho všemohoucí moc, že ​​jeho moudrost, kterou vzkvétat a slouží každý své vlastní speciální účely. Mezi těmito mučedníka sv Justin tvrdí, že hlavní místo. Poté, co se pokusil o nejslavnější akademie Řeků, viděl jasně, jak sám přiznává, že může čerpat jen ve své plnosti pravdy, z nauky o zjevení. Tyto objal se všemi horlivostí své duše, očištěný pomluvy, odvážně a plně obhajují před římských císařů, a smířil se s nimi nemálo z výroků řeckých filozofů.

12.. Quadratus, také, a to Aristides, Hermias a Athenagoras stála ušlechtile dále v té době. Ani Irenej, neporazitelný mučedník a biskup z Lyonu, vyhrát menší slávu v téže věci, když násilně vyvrátit zvrácené názory Orientals, práce gnostiků, rozptýlené vysílání přes území římské říše, vysvětlil (podle na Jeronýma) původ každého kacířství av jaké filozofické zdroj, vzal si jeho vzniku [29] Ale kdo ví, nikoliv polemik o Clement Alexandrie, který stejný Jerome tak čestně připomíná:. “Co je tam v nich, že se nenaučili a co to je ne samém srdci filozofie? “[30] On sám, opravdu, s nádherným všestrannost léčených z mnoha věcí, o největší nástroj pro přípravu dějiny filosofie, pro výkon dialektického umění, a pro ukazuje dohodu mezi rozumem a vírou. Po něm přišel Origen, který zdobí křeslo školy v Alexandrii, a byl nejvíce se dozvěděl v učení Řeků a orientální. Publikoval řadu svazků s sebou velkou práci, které byly nádherně upravené vysvětlit božské spisy a ilustrovat posvátných dogmat, která, i když, jak nyní stojí, a to zcela bez chyb, nicméně obsahují bohaté znalosti tendenci k růstu a záloha přírodních pravd. Tertullian nesouhlasí s heretiky autoritě posvátných spisů, s filozofy, že změní svůj plot a spory filozoficky, ale tak learnedly a přesně se mu vyvrátit je, že udělal odvážný říct: “Ani ve vědě, ani ve školství jsme se rovná, jak si to představit. “[31] Arnobius, také ve svých dílech proti pohanům a Lactantius v božské instituce, zejména se stejnou výmluvností a sílu usilovně snaží přesunout lidi přijmout dogmata a zásadám moudrosti katolické, ne filosofického žonglování , po módě akademiků, ale porážet je částečně vlastními zbraněmi, a jednak argumenty byly na základě vzájemných tvrzení filozofů. [32], ale spisy týkající se lidské duše, božské atributy a další otázky mocný moment, který skvěle Athanasius a Jana Zlatoústého, kníže řečníků, nechat za sebou jsou obecným souhlasem, tak svrchovaně výborné, že se zdá, sotva něco mohlo být přidán k jejich jemnost a plnost. A není pokrýt příliš široký rozsah, přidáme do počtu velkých mužů, z nichž zmínka byla provedena jména Basil Veliký a dvou Gregories, kteří na vyšed z Atén, že domov všech učení důkladně vybavené veškerým postroje filozofie, otočil bohatství znalostí, které každý z nich posbíral v průběhu horlivého studia k práci vyvrátit heretiky a přípravu křesťanů.

13. Ale Augustine se zdá, že bojoval o dlaň ze všech. Z nejmocnějších génia a důkladně nasycen posvátného a světského učení, s nejvznešenější víře a se stejnou poznání, bojovat nejenergičtěji všechny chyby svého věku. Jaké téma filozofie se mu nevyšetřuje? Jaký region to dělal on ne pilně zkoumat, buď v vykládá nejvznešenější tajemství víry věřících, nebo obrany proti plné náporem nepřátel, nebo znovu, když v boření bajky akademici nebo Manichaeans, položil bezpečné základy a zda struktura lidské vědy, nebo navázal důvod, původ a příčiny zlem, které postihuje muže? Jak jemně hádal na anděly, duše, lidské mysli, vůli a svobodnou volbu, o náboženství a život blažených, na čas a věčnost, a dokonce i na samotné povaze proměnlivých orgánů. Poté, na východě, John damascénské, šlapala ve stopách Basila a Řehoře Nazianzen a na Západě, Boethius a Anselm po doktríny Augustina, kdy do značné míry dědictvím filozofie.

14.. Později lékaři středověku, kteří se nazývají scholastika, se zaměřili na velké dílo – to pilně sbírání a prosévání a uložení až, jak to bylo na jednom místě, za použití a pohodlí potomstva bohaté a úrodné sklizně křesťanské učení rozprchnouť v objemných děl svatých otců. A s ohledem, ctihodní bratří, na původ, drift, a dokonalost tohoto akademické učení, může být i zde mluvit ve větší míře podle slov jednoho z nejmoudřejších z našich předchůdců, Sixtus V.: “Tím, že božské prospěch z Toho, který jediný dává ducha vědy, a moudrost, a porozumění, a kdo by všechny věkové kategorie, protože může být zapotřebí, obohacuje svou církev s novým požehnáním a posiluje ji s novými zárukami, že byl založen naši otcové, muži významný moudrost, akademická teologie, které se dvě slavné lékaři zejména andělské Svatý Tomáš a andělský svatý Bonaventura, slavných učitelé této fakulty, … s nesmírnou génius, který unwearied píli a za cenu dlouhých pracuje a vigilie, nastavte v pořádku a za blahoslaveného, ​​a když se šikovně uspořádané a jasně vysvětlit různými způsoby, které se předávají potomstvu.

15. “A opravdu, znalost a používání tak blahodárný vědy, který vyplývá z hnojivých founts posvátných spisů, panovník papežů, svatých otců a rad, musí být vždy z největších pomoci církvi, ať už se pohled opravdu zdravě a porozumění a interpretaci Písma, nebo mnohem bezpečněji a lépe účelem čtení a vysvětlování Otcové, nebo pro odhalení a vyvrátit různé chyby a hereze, a v těchto pozdních dnů, kdy tyto nebezpečné časy popsal apoštol jsou již na nás, kdy blasphemers, hrdí, a svůdci jít od desíti k pěti, chybující sebe a způsobují další chybovat, tam je jistě velmi velká potřeba potvrzení dogmata katolické víry a vyvrátit herezí. ”

16.. I když tato slova, zdá se, pouze na základě scholastické teologie, přesto mohou jasně být přijaty jako stejně pravdivé filozofie a jeho chválí. Neboť vznešené dotace, které činí scholastické teologii tak impozantní nepřátele pravdy – na vtip, jak stejný papež dodává, “že dobrý a blízký soudržnost příčiny a následku, že pořádek a pole k disciplinované armády v bitvě , ty jasné definice a vyznamenání, že síla argumentu a ty bystré diskuse, kterou je světlo odlišují od tmy, pravé od falešného, ​​vystavit a svléci do naha, jak to bylo, je lež kacířů omotané kolem mrakem vytáčkami a klamy “[33] – ty vznešené a obdivuhodnou dotací, říkáme, jen se nachází v pravém použití této filozofie, která Scholastičtí učitelé byli zvyklí pečlivě a obezřetně využívat iv teologických polemik. Navíc, protože je to správné a zvláštní úřad z Akademičtí bohoslovci svázat dohromady nejrychlejší řetězu lidské a božské vědy, určitě teologie, v němž vynikal by získal takovou čest a chvála mezi lidmi, kdyby využil lame a nedokonalé nebo marné filozofie.

17. Mezi Scholastic lékařů, šéf a hlavní ze všech věží Tomáše Akvinského, který, jak poznamenává Kajetán, protože “on je nejvíce uctívaný starověcí lékaři církve, určitým způsobem se zdá zdědili intelekt všechno.” [34] Učení těchto slavných lidí, jako rozptýlené členů orgánu, Thomas sesbíral a stmelil, distribuovaný v nádherné pořadí a tak se zvyšuje s významnými přírůstky, že je právem a zaslouženě vážil zvláštní opevnění a slávu katolické víry. S jeho duchem najednou pokorný a rychlá, jeho paměť připraveni a houževnatý, jeho život bez poskvrny celé, milovník pravdy v jeho vlastním zájmu, bohatě obdařen člověk a božské vědy, jako slunce se zahřeje na světě s teplo jeho ctností a naplnil ji nádherou jeho učení. Filosofie nemá část, kterou neměl dotýkat jemně najednou a důkladně, o sbližování právních předpisů uvažování o Bohu a nehmotných látek na člověka a další rozumné věci, o lidských činností a jejich principy, uvažoval takovým způsobem, aby v něm je zde chtějí ani celou řadou otázek, ani apt likvidaci jednotlivých částí, ani nejlepší způsob řízení, ani rozumnost zásadami nebo síle argumentu, ani jasnost a eleganci stylu, ani talent na vysvětlování, co je těžko pochopitelné .

18.. Navíc Andělský doktor strčil filozofický dotaz na důvody a principy věcí, které, protože jsou nejvíce komplexní a obsahují ve svém lůně, abych tak řekl, semena téměř nekonečné pravdy, měly být rozložené včas pozdějších mistrů a s nemalým výnosem. A i on používal tento filozofický metodu vyvracení chyb, získal tento titul na rozdíl pro sebe: to, že jednou rukou se vítězně bojovat chyby z minulosti, a dodává neporazitelný zbraně, aby těm, raut, které by mohly v po-krát na jaře se. Opět platí, že jednoznačně odlišit, jak se sluší, rozum od víry, zatímco šťastně sdružit sebe navzájem, jak se zachovala práva, a měl úctu k důstojnosti každého, a to natolik, skutečně ten důvod. nesou na křídlech Thomas k jeho lidské výšky, lze sotva stoupat vyšší, zatímco víra sotva očekávat, že více či silnější pomůcky z důvodu než ty, které se již získané Thomas.

19. Z těchto důvodů většina učenci, v dřívějších věků, zejména z nejuznávanějších v teologii a filozofii, po zvládnutí s nekonečnou bolestí nesmrtelné dílo Thomase, se vzdali ani tak být poučeni ve své moudrosti andělů, aby byl živen na to. Je známo, že téměř všichni zakladatelé a zákonodárců svých řeholí přikázal své členy ke studiu a nábožensky držet učení svatého Tomáše, strach, alespoň některé z nich by měl uhnout ani v nejmenším z stopách tak velký člověk . Nemluvě o rodině svatého Dominika, který správně uplatňuje tento skvělý učitel pro svou vlastní slávu, stanovy benediktinů, karmelitánů, augustiniáni, Tovaryšstva Ježíšova, a mnoho dalších vše dosvědčit, že jsou vázáni právo.

20. A tady, jak příjemně něčí myšlenky letět zpět do těch slavných škol a univerzit, které vzkvétaly starého v Evropě – v Paříži, Salamance, Alcala, na Douay, Toulouse a Louvain, do Padovy a Bologni, do Neapole a Coimbře a K mnoha dalším! Všichni víme, jak sláva těchto míst učení rostla s jejich let, a že jejich úsudek, často ptají ve věcech vážné chvíli držel velkou váhu všude. A my víme, jak se v těch velkých domů lidské moudrosti, jak v jeho vlastním království, Thomas vládl, a že v myslích všech, učitelů, jakož i vyučovaných, spočívala v nádherné harmonii pod štítem a autoritu andělského doktora .

21.. Ale kromě toho, Naši předkové v římském pontifikátu oslavil moudrost Tomáše Akvinského mimořádné pocty chvály a nejrozsáhlejší posudky. Klement VI v býka “V Ordine;” Mikuláš V. v jeho krátký na mnichů Řádu kazatelů, 1451, Benedikt XIII na býčím “pretiosus,” a další svědectví, že univerzální církev půjčuje lesk od jeho obdivuhodnou výuky; zatímco Sv. Pius V prohlašuje býka “Mirabilis”, že hereze, zahanbeni a odsouzeni stejné učení, byly rozptýleny, a celý svět každý den propuštěn z fatálních chyb, jiní, jako například Klement XII v býka “Verbo Dei,” potvrzují, že nejplodnější požehnání roznesla z jeho spisů celé církve, a že je hoden cti, který je udělen na největších Lékaři církve, o Řehoře a Ambrože, Augustina a Jeronýma, zatímco jiní neváhaly navrhnout St Thomas pro exempláře a mistra univerzit a velkých center učení, koho mohou následovat s neochvějnou nohy. Na kterém místě slova blahoslaveného Urban V. na Univerzitě v Toulouse jsou hodni odvolání: “Je to naše vůle, kterou tímto nařídit na vás, abyste následovat učení blahoslaveného Thomas jako skutečný a katolické doktríny a že práce ye vší silou do zisku o totéž. “[35] Innocent XII, následoval příkladu Urban v případě univerzitě v Lovani, v dopise v podobě stručného adresované této univerzitě na 06.2.1694, a Benedikt XIV v dopise v podobě stručného zabývat 26. srpna 1752, na dionýském vysoké školy v Granadě, zatímco soudů těchto velkých papežů na Tomáše Akvinského je korunovat svědectví Inocence VI: “Jeho učení vyšší než jiní, kanonické spisy sám výjimkou, má takovou přesnost jazyka, objednávky záležitostí, pravdivost závěrů, že ti, kteří mají na to se nikdy nenašlo vybočení z cesty pravdy, a ten, kdo se odváží napadnout, že bude vždy podezření z chyb. “[36]

22. Ekumenické rady, a to i tam, kde květy květiny všech pozemské moudrosti, vždy dbala na to, držet Tomáš Akvinský v jednotném cti. V rad Lyonu, Vídni, Florencii a Vatikán by se dalo téměř říci, že Thomas se zúčastnil a předsedal jednání a vyhláškami otců, tvrdí proti chybám Řeků, kacířů a racionalisti, neporazitelnou silou a nejšťastnější výsledky. Ale hlavní a zvláštní sláva Thomas, jeden kterou sdílí s žádným z katolických lékařů, je to, že otcové Trent učinila ji součástí tohoto řádu konkláve položit na oltář spolu s Písma svatého a dekrety Nejvyšší Papeži, “Summa” Tomáše Akvinského, odkud hledat radu, rozum, a inspiraci.

23. Poslední triumf byl vyhrazen pro tento jedinečný člověka – totiž přimět hold, chválu a obdiv i těch samých nepřátel katolické jména. Pro to se ukázalo, že tam nebyly chybí lídrů kacířských sekt těch, kteří otevřeně prohlásil, že v případě, že výuka Tomáše Akvinského byl jen odvezli, mohli by snadno boj se všemi katolické učitele, zvítězit a zruší církve. [37] marné naděje, opravdu, ale marně svědectví.

24.. Proto, ctihodní bratří, tak často, jak bychom přemýšlet dobré, sílu a singulární výhody, které mají být odvozen z jeho filozofické disciplíny, které otcové naši, tak vroucně miloval. Myslíme si, že nebezpečný, že jeho zvláštní čest by ne vždy a všude zůstat, zvláště když je prokázáno, že každodenní zkušenost, a rozsudek z největších mužů, a na dovršení všeho, hlas církve, mají přednost scholastické filozofie. Navíc ke starému učení román filozofický systém, se podařilo tu a tam, kde jsme nedokáží vnímat ty žádoucí a zdravé ovoce, které církev a občanská společnost by samo o sobě přednost. Pro to potěšilo bojující inovátorů z šestnáctého století filozofovat bez ohledu na víru, sílu vynalézat v souladu s jeho vlastní potěšení a sklonil žádán, a vzhledem k tomu zase o každé z nich. Proto bylo přirozené, že systémy filozofie násobí nadmíru, a závěry odlišné a střety jeden s druhým vznikl o těch věcech, které jsou i nejdůležitější v lidském poznání. Z hmotnosti závěrů lidé často přicházejí k váhání a pochyb, a kdo ví, ne jak snadno mysl pásky z pochybností chyby? Ale, jak lidé jsou schopna následovat jim dal, tato nová snaha se zdá, že chytil duše některých katolických filozofů, kteří házet stranou dědictví starověké moudrosti, zvolili raději postavit novou budovu, než posílit a doplnit starý podporou na nový – špatně záměrně, v utišit, a to bez újmy na přírodních vědách. Pro, mnohotvárný systém tohoto druhu, které závisí na autoritě a výběr nějakým profesorem, má základ otevřený změnám, a proto nám dává filozofii není pevný a stabilní a robustní jako to staré, ale potácet a slabé . A pokud náhodou, někdy ocitá téměř rovná udržení šok svých nepřátel, měl by uznat, že příčina a vina leží na sobě. V říkám Nemáme v úmyslu discountenancing naučené a je schopen lidi, kteří přinášejí svůj průmysl, a erudici, a co víc, na řadu nových objevů, ke službě filosofie, pro, samozřejmě, jsme pochopili, že je to často rozvoj vzdělávání. Ale jeden by měl být velmi opatrní, jinak celý nebo jeho hlavní práce vyčerpán v těchto pronásledování a pouhé erudicí. A totéž platí o posvátné teologie, která sice může být nápomocen a ilustroval všechny druhy erudicí, i když je to nezbytně nutné k tomu přistoupit v hrobě způsobu scholastiky, aby to, že síly zjevení a Důvodem je jednotná v tom, že může být i nadále “neporazitelný oporou víry”. [38]

25. Díky moudrému rozmyslem, proto není málo zastánců filozofických studií, při otočení svou mysl nedávno praktické reformy filozofie, jejímž cílem a cílem je obnovit proslulý učení Tomáše Akvinského a vyhrál ji zpět do své staré kráse.

26. Naučili jsme se s velkou radostí, že mnozí členové vaší objednávky, ctihodní bratři, vzali tento plán k srdci, a když jsme upřímně pochválit své úsilí Vyzýváme je, aby pevně se držet jejich účelu, a připomínají jeden každý z vás, že naše První a nejdražší myšlenkou je, že byste měli všichni poskytnou pilný mládež velkorysé a hojné nabídky z těch nejčistších toků moudrosti tekoucí nevyčerpatelně z drahých zřídlem andělského doktora.

27. Mnohé z nich jsou důvody, proč jsme si tak s přáním tohle. V první řadě, a pak, protože v bouři, která je na nás křesťanská víra je král neustále napadán machinacemi a řemesla určité falešné moudrosti, všech mladíků, ale především těm, kteří jsou rostoucí nadějí církve, by měla být živí na silné a robustní potraviny doktríny, že tak mocný v síle a ozbrojený ve všech bodech, mohou se stát zvyklá na postup ve věci náboženství silou a soudu, “být vždy připraveni, podle apoštolské rady, uspokojit každý, kdo prosí vás důvod této naděje, která je ve vás, “[39] a že může být schopen nabádat ve zdravé učení, a přesvědčit gainsayers. [40] Mnoho z těch, kteří se mysl odcizil víry , nenávist katolické instituce, nárok důvodem je jejich jediným paní a průvodce. Nyní jsme si, že na rozdíl od nadpřirozené Boží pomoci, není nic lepšího, vypočítá se léčit ty mysl a přivést do přízně s katolické víry než pevná učení otců a scholastiky, kteří tak jasně a násilně demonstrovat pevné základy víry, jeho božský původ, jeho jistá pravda, že argumenty, které udržují ji. výhody, které svěřil lidské rasy, a jeho dokonalý soulad s rozumem, takovým způsobem, aby plně uspokojí mysl otevřena přesvědčování, ale nechce a odporné.

28. Domácí a občanská společnost i, která, jak všichni vidí, je vystavena velkému nebezpečí z tohoto mora zvrácených názorů, by jistě potěší mnohem klidnější a bezpečnější, pokud existuje zdravější doktrína učili na univerzitách a vysokých školách – jeden více v souladu s učením církve, jako je obsažen v díle Tomáše Akvinského.

29. Neboť učení Tomáše na skutečný význam svobody, který v tomto okamžiku je spuštěna na licence, o božském původu všech orgánu, o zákonech a jejich platnosti, otcovské a jen vlády knížat, na poslušnosti vyšší pravomocí, o vzájemné charitativní jedni k druhým – na všech těchto a příbuzní osob – mají velmi velký a neporazitelný sílu zvrátit tyto zásady nového řádu, které jsou dobře známé dojít k ohrožení mírového uspořádání věcí a veřejné bezpečnosti . Stručně řečeno, by všechny studie najít naději na povýšení a příslibu pomoci v této obnově filozofické disciplíny, které jsme navrhli. Umění byli zvyklí čerpat z filozofie, od moudrého paní, zdravý úsudek a správná metoda, a z ní také, jejich duch, jak ze společného pramene života. Když filosofie stál na počest ušlechtilé a moudré rozhodnutí, pak, jak fakta a konstantní zkušenosti ukázaly, svobodná umění vzkvétal jako nikdy předtím ani potom, ale zanedbané a téměř vymazala, leželi náchylné, protože filozofie začala přiklánět k chybám a ruce s pošetilostí. Nebude ani fyzikální vědy samotné, které jsou nyní v tak velkém pověsti, a proslulosti tolik vynálezů provádět takové univerzální obdiv k sobě, trpí újmu, ale najít velmi velkou pomoc při obnovení antické filosofie. Neboť vyšetřování faktů a kontemplaci přírody nemůže stačit pro jejich výnosné cvičení a zálohy, ale, když fakta byla založena, je třeba se zvednout a aplikovat sami na studii o povaze hmotných věcí se zeptat do právních předpisů, jimiž se řídí jejich principy a odkud přišli jejich pořadí a pestrá jednota a vzájemná přitažlivost v rozmanitosti vznikají. Na takové šetření je úžasné, co síla a světlo a pomáhat scholastické filozofii, pokud by uvážlivě učil přinese.

30.. A tady je dobře si uvědomit, že naše filozofie může pouze nejhrubší bezpráví být obviněn z bytí na rozdíl od zálohy a rozvoj přírodních věd. Neboť když scholastika, následující stanovisko svatých otců, pořádaných vždy v antropologii, že lidská inteligence je pouze vedl k poznání věcí, bez těla a hmoty od věci rozumné, ale dobře známo, že se nic z většímu využívání filozofa než pilně hledat do tajů přírody a být vážný a konstantní ve studiu fyzické věci. A to potvrdili svým vlastním příkladem, pro svatého Tomáše, Nanebevzetí Albertus Magnus a jiní vůdcové scholastiky nikdy nebyly tak zcela zaujatý ve studiu filosofie se dát velký pozor na poznání přírodních věcí, a skutečně , počet jejich výroky a spisy o těchto předmětech, jejichž nedávné profesoři schvalovat a přiznat sladit s pravdou, není vůbec malý. Navíc právě v této době mnoho slavných profesorů přírodních vědách otevřeně potvrdit, že mezi některými přijímaným závěrům moderní fyziky a filozofických principů škol nedochází ke střetu hodné toho jména.

31. Zatímco Proto si myslí, že každé slovo moudrosti, každá užitečná věc kým zjistil nebo plánovaná opatření by měla být přijata s ochotnou a vděčné mysli Vyzýváme Vás, ctihodní bratři, ve vší vážnosti obnovit zlatý moudrost sv Thomas a šířit široko daleko pro obranu a krásu katolické víry a pro dobro společnosti a pro výhodu všech věd. Moudrost svatého Tomáše, říkáme, protože pokud se něco vzít s příliš velkou jemností, které Scholastic lékaři, nebo příliš nedbale uvedl – v případě, že je něco špatně, že souhlasí s objevy pozdějším věku, nebo v slovo, nepravděpodobné jakýmkoli způsobem – nevstupuje naší mysli, navrhnout, že pro imitaci k našemu věku. Nechte pečlivě vybraných učitelů snaží implantovat učení Tomáše Akvinského v myslích studentů a jasně uvádět svou pevnost a vynikající nad ostatními. Nechte univerzity založen již jsou nebo mají být založena ilustrovat a bránit tuto nauku, a používat jej pro vyvrácení daných chyb. Ale jinak false true nebo zkorumpované čistá být opilý v, buďte bdělí, že doktrína Thomas je třeba vyvodit z jeho vlastních fontán, nebo alespoň z těchto říček, které odvozených od samého pramene, mají dosud tekl podle uzavřených smluv učených mužů, čistých a jasné, buďte proto opatrní střežit mysl mladých lidí od těch, které se říká, že tok odtud, ale ve skutečnosti jsou čerpány z podivné a neprospěšné proudů.

32.. Ale dobře víme, že marně bude naše úsilí není, ctihodní bratří, Pomáhá Náš společný cíl, který podle slov božského Písma, se nazývá Bůh veškerého poznání; [41], ve které jsme se také nabádal, že “každý nejlepší dárek a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce světel “, [42] a znovu:” Je-li někdo z vás chtějí moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem lidem hojně, a neomlouvá: a bude mu dána. “[43]

33.. Proto je v tomto nám také následovat příklad andělského doktora, který si nedal sám na čtení nebo zápisu, aniž by nejprve prosil o požehnání Boží, který skromně přiznal, že to, co věděl, že získal ne tolik jeho vlastní studium a práce, jak božím darem, a proto nám všechny, pokorný a jednotné modlitby prosit Boha, aby vyslat ducha poznání a porozumění pro děti církve a otevřít své smysly k pochopení moudrosti. A že můžeme získat plnější plody božské dobroty, nabízejí až k Bohu nejúčinnějších patronát Panny Marie, který se nazývá sídlo moudrosti, které mají zároveň obhajuje jako Joseph, nejpočestnější manžel nebo manželka Panna a Petra a Pavla, knížata apoštolů, jehož pravdivostní obnovil zemi, která spadla pod nečisté plíseň chyby, naplnit ji s ohledem na nebeské moudrosti.

34.. V pořádku, spoléhat se na Boží pomoc a svěřit své pastorační horlivosti, s největší láskou jsme dát na všechny z vás, ctihodní bratři, na všech duchovenstvem a hejna spáchaných na vaše starosti, apoštolským požehnáním do zástavy nebeských darů a znamení Panny zvláštní úctě.

Vzhledem k tomu, na svatého Petra v Římě, čtvrtý den v srpnu 1879, druhý ročník našeho pontifikátu.

Poznámky
1.. Matt. 28:19.

2.. Col 2:08.

3.. I Kor. 02:04.

4. Viz “Inscrutabili Dei consilio,” 78:113.

5. “De Trinitate”, 14, 1, 3 (PL 42, 1037), citoval Tomáše Akvinského, “Summa Theologiae”, 1, 1, 2.

6. Klement Alexandrijský, “Stromata,” 1, 16 (PG 8, 795), 7, 3 (PG 9, 426).

7. Origen, “Epistola ad Gregorium” (PG 11, 87-91).

8.. Klement Alexandrijský, “Stromata” 1,5 (PG 8, 718-719).

9.. Rom. 01:20.

10.. Rom. 2:14-15.

11.. Gregory Neo-Caesarea (také volal Gregory Thaumaturgus, že je “zázraky”), “V Origenem oratio panegyrica,” 6 (PG 10, 1093A).

12.. Carm., 1, jehněčí. 3 (PG 37, 1045A-1047A).

13. “Vita Moysis” (PG 44, 359).

14.. “Epistola ad Magnum,” 4 (PL 22, 667). Quadratus, Justin Irenej, se počítají mezi prvních křesťanských obhájců, kteří věnovali svá díla na obranu křesťanské pravdy proti pohanům.

15. “De doctrina Christiana,” 1, 2, 40 (PL 34, 63).

16.. Wisd. 13:1.

17. Wisd. 13:5.

18.. 2 Petr 1:16.

19. “Const. Dogm, de FID. Cath.,” C. 3..

20. “Const. Cit.,” C. 4.

21.. Loc. na.

22. “Stromata,” 1, 20 (PG 8, 818).

23. “Epistola ad Magnum,” 2 (PL 22, 666).

24.. Bulla “Apostolici regiminis.”

25. “Epistola 147, ad Marcellinum,” 7 (PL 33, 589).

26. “Const. Dogm. De fid. Cath.,” C. 4.

27. I Kor. 01:24.

28. Col 2:03.

29. “Epistola ad Magnum,” 4 (PL 22, 667).

30.. Loc. cit.

31. Tertulián, “Apologet.”, 46 (PL 1, 573).

32.. Lactantius, “Div. Inst..” 7, 7 (PL 6, 759).

33.. Bulla “Triumphantis”. 1588.

34.. Kajetán komentář k “.. Součet theol,” IIa – IIae 148, 9. Art. 4, lví upravit., Roč. 10, s.. 174, n. 6.

35.. “Constitutio 5a, údaje zemřít 03.8.1368,” ad cancell. Univ. Tolos.

36.. “Sermo de S. Thoma.”

37.. Bucer.

38.. Sixtus V, Bulla “Triumphantis.”

39.. I Petr 3:15.

40. Titus 1:09.

41.. I Kings 02:03.

42.. Jakub 1:17.

43.. Jakub 1:5.

K dispozici na síti podle:
Paul Halsall
Halsall@murray.fordham.edu