Kariéra v astronomii


Original: http://www.iau.org/public/careers/

Co je astronomem?

Když se podíváte na oblohu v noci vidět hvězdy jako docela blikající světla. Astronom obdivuje krásu hvězd a jiných nebeských objektů a chce se dozvědět, co jsou a jak fungují. Astronom je vědec, který se snaží porozumět a interpretovat vesmíru mimo Zemi a Země ve vesmíru. Pomocí pozorovacích nástrojů, jako jsou vesmírné a pozemní observatoří, počítačů a staré dobré papírové podobě, astronomové snaží vybudovat obraz, a to nejen z toho, co je vesmír jako dnes, ale co to bylo jako před miliardami let, zpátky na “velký třesk”. Chcete-li tento Astronomové pochopit chování hmoty v podmínkách, které prostě neexistují na Zemi, ať už při extrémních teplotách nebo zahrnující exotických objektů a částic. Musí použít bez ohledu na druh světla, z rádia gama záření a částic (od kosmického záření neutrin), aby bylo na Zemi, spolu s propracovanými počítačů dohromady, co se děje mimo naši planetu. Pozorovací astronomové mohou hledat nové planety, pokusit se pochopit hvězdy, galaxie, černé díry a jiné jevy, nebo se snaží zmapovat celou oblohu. Více teoretické výzkumníci mohou měřit magnetické pole, nebo simulovat strukturní nahromadění hvězd, zjistit, jak galaxie vznikají a jak se rozpínání vesmíru vyvinul. Abychom to shrnuli, budují modely vesmíru ze základních fyzikálních a usilovat o to, aby bylo pochopitelné.

Co je potřeba být astronomem?

Astronomie je velkou výzvou. To je důvod, proč zvědavost a motivace poznat a pochopit více a více jsou tak důležité pro budoucí astronomy. Snaží se odpovědět na otázky jako: Jak se tvoří hvězdy a planety? Proč se noční obloha vypadat tak, jak to dělá? Jak vznikl vesmír se sem, a když to skončí? Jakmile se zeptat na tyto otázky, astronomové spojit přísnou logiku s intuicí, skoky, aby se pokusila zodpovědět. Dobré zázemí v oblasti matematiky, fyziky, chemie a počítačové vědy je nutné být moderní astronom – to znamená vysoké vědecké školního vzdělávacího programu a následně vydělávat fyziku nebo matematiku nebo technické vysokoškolské vzdělání a titul PhD v oboru astronomie a astrofyziky.

Co je to kariérní cesta astronoma?

Po získání titulu PhD, astronomové obvykle tráví tři až šest roků v jednom nebo více postgraduální pozic na univerzitách nebo ve výzkumných institucích. Poté, astronomové hledají stabilní pozice například výzkumných pracovníků nebo vedoucích buď v univerzitní oddělení, státní zařízení, nebo vládní výzkumné centrum. Nakonec astronomové se udělují vysokoškolské definitivu, stálé místo, kde se obvykle pracují po celý zbytek své kariéry. Astronomie je malé hřiště, ale velmi populární. Jen ti se silným vzdělání, schopnosti a hlubokou vášeň pro toto téma pravděpodobně najít stálou pozici. Nicméně, trénink jako astronom otevřít dveře v mnoha souvisejících oblastech, včetně ostatních oblastech výzkumu, aplikovaného výzkumu, obchodních nebo průmyslových podniků, vzdělávání, vztahy s veřejností a dosah.


Co byste měli mít na paměti při přípravě na kariéru astronomie

Ujistěte se, že vaše komunikační dovednosti jsou vynikající. Budete se očekává psát nesčetně vědeckých článků během akademickou kariéru. Možná budete také potřebovat psát grantové návrhy a návrhy na sledování času do různých observatoří. A nezapomeňte, že, stejně jako u většiny vědních oborů v dnešní době, astronomie vyžaduje zapojení do mezinárodní spolupráce, tak dobře anglicky komunikační dovednosti jsou nezbytné. Uvědomte si, že mnozí astronomové také fungovat jako univerzitních lektorů a profesorů, tak lektorských dovedností a vědět, jak komunikovat se studenty je důležité. Zvláště na začátku, být připraven na možnost trávit dlouhé noční hodiny v observatořích a hodně cestovat pro konference, setkání a pozorování běží. Pokud jste dostatečně motivováni, budou všechny přípravy zdá jako velice užitečné, jak začnete odhalit tajemství vesmíru ve své kariéře jako astronom.