Europejska Rada ds. Ochrony Grzybów


Original: http://www.wsl.ch/eccf/welcome-en.ehtml

WSLNowy: >> Newsletter 15
Raporty krajowe i odpowiedzi na kwestionariusz, który służył jako punkt odniesienia na specjalnym spotkaniu międzynarodowego w sprawie “Ochrony Fungal: nauki, infrastruktury i polityki” w Whtiby, UK wykazują rosnące zainteresowanie kwestiami ochrony w całej Europie

ECCF powstała

w 1985 roku i ma około 80 przedstawicieli z prawie wszystkich krajów europejskich krajów, odzwierciedlając jej europejski status. Jej jedynym celem jest wspieranie ochrony grzybów.

ECCF ma na celu

  • promować uwagę na ochronę grzybów do wszystkich organów rządowych i organizacji pozarządowych (NGO), jak również do polityków i mikologów
  • stymulowanie badań i publikacji na temat zmian w mycoflora na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim
  • stymulowanie badań i dyskusji na temat czynników i procesów odpowiedzialnych za te obserwowanych zmian mycoflora
  • stymulować publikacji krajowych i regionalnych czerwonych listach katalogowa zagrożonych grzybów
  • wspieranie międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych, programów monitorowania oraz w publikacji europejskiej czerwonej listy zagrożonych grzybów